Vi finns på totalt
1400 andra platser

For over thirty years Mail Boxes Etc. has offered its clients convenient,
custom-made solutions: a task it performs every day, all over the
world. It is the MBE mission and creed. That is why you should
choose Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. i Sverige

I över 10 års tid har vi framgångsrikt drivit våra egna Mail Boxes Etc. (MBE) butiker i Stockholm och Göteborg. Hösten 2012 beslöt vi oss för att titta närmare på hur MBE i Europa arbetar och hur marknaden såg ut. Vi besökte våra kollegor I Tyskland, Österrike, Spanien & Italien, länder som tillsammans representerar närmare 900 butiker. Det var med inspiration ifrån denna studieresa tillsammans med vår egen erfarenhet och den ständigt ökade efterfrågan på våra tjänster som ledde oss fram till vårt beslut, vi måste bli fler i Sverige! Vid årsskiftet 2012-2013 startade vi MBE Sweden AB som idag är innehavare av Master Licensen för Mail Boxes Etc. i Sverige och nu söker vi franchisetagare, nya kollegor, i hela landet.

Gustav & Henrik

Henrik Grönlund: verksam sedan 2002 med 1 butik i centrala Göteborg
Gustav Wohlfahrt: verksam sedan 2003 med 3 butiker i centrala Stockholm